top of page

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՐ ԵՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԳԵՆԵՐԱԼ

Բարի գալուստ StatesmanCigarCo.com Նախքան StatesmanCigarCo.com վեբ կայքը («Կայք») օգտագործելը, խնդրում ենք կարդալ հետևյալ հիմնական պայմանները, որոնք կարգավորում են ձեր կայքի օգտագործումը: Օգտագործելով Կայքը, դուք համաձայնում եք հետևել և պարտավորված լինել այս պայմաններով («Համաձայնագիր»):

Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ փոխել կանոնները, որոնք կարգավորում են ձեր կողմից Կայքի օգտագործումը: Ձեր կողմից Կայքի օգտագործումը ցանկացած նման փոփոխությունից հետո հանդիսանում է ձեր համաձայնությունը՝ հետևելու և պարտավորված լինելու փոփոխված կանոններին: Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ փոխել, տեղափոխել կամ ջնջել Կայքի մասերը կամ կարող ենք ավելացնել դրան, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանցով, մուտքի կամ օգտագործման համար անհրաժեշտ բովանդակություն և սարքավորումներ և/կամ ծրագրային ապահովում:

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե այլ բան նշված չէ, բոլոր նյութերը, ներառյալ պատկերները, նկարազարդումները, նմուշները, պատկերակները, լուսանկարները և այլ գրավոր նյութեր, որոնք Կայքի մաս են կազմում, հեղինակային իրավունքներ են, ապրանքանիշեր, առևտրային հագուստ և/կամ այլ մտավոր սեփականություն, որը պատկանում, վերահսկվում կամ լիցենզավորված է Statema-ի կողմից:nCigarCo.com Կայքն ամբողջությամբ պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով և առևտրային հագուստով, համաշխարհային բոլոր իրավունքները, կոչումները և շահերը, որոնց նկատմամբ և որոնց պատկանում են StatesmanCigarCo.com-ը:

Կայքում հայտնված բոլոր ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, ապրանքների անվանումները և ընկերությունների անվանումները կամ պատկերանշանները պատկանում են դրանց համապատասխան սեփականատերերին: Նման ապրանքային նշանների, սպասարկման նշանների, ապրանքների անվանումների և ընկերությունների անվանումների կամ պատկերանշանների ցանկացած օգտագործում, ներառյալ դրանց վերարտադրումը, փոփոխումը, տարածումը կամ վերահրատարակումը առանց դրա սեփականատիրոջ նախնական գրավոր թույլտվության, խստիվ արգելվում է:

Կայքի նյութերը և Կայքն ամբողջությամբ նախատեսված են բացառապես անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար: Դուք կարող եք ներբեռնել կամ պատճենել Կայքում ցուցադրվող ներբեռնվող նյութերը միայն ձեր անձնական օգտագործման համար: Որևէ ներբեռնված նյութերի կամ ծրագրաշարի նկատմամբ որևէ իրավունք, վերնագիր կամ շահ չի փոխանցվում ձեզ՝ նման ներբեռնման կամ պատճենման արդյունքում: Դուք չեք կարող վերարտադրել (բացառությամբ վերը նշված դեպքերի), հրապարակել, փոխանցել, տարածել, ցուցադրել, փոփոխել, ստեղծել ածանցյալ ստեղծագործություններ, վաճառել կամ մասնակցել որևէ նյութի որևէ վաճառքի կամ որևէ կերպ, ամբողջությամբ կամ մասամբ, օգտագործել որևէ նյութ Կայքում, Կայքում որպես ամբողջություն կամ որևէ հարակից ծրագրային ապահովում՝ առանց StatesmanCigarCo.com-ի նախնական գրավոր թույլտվության: Ավելին, դուք չեք կարող որևէ բովանդակություն ձևավորել, խորը հղում կատարել Կայքին, խախտել կամ քերել կայքը ավտոմատացված գործակալների միջոցով առանց StatemanCigarCo.com-ի նախնական գրավոր թույլտվությունը:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, Հետադարձ կապը ԵՎ ԱՅԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐ

Բոլոր մեկնաբանությունները, արձագանքները, առաջարկությունները, գաղափարները և այլ հայտարարությունները, որոնք բացահայտվել, ներկայացվել կամ առաջարկվել են StatesmanCigarCo.com-ին կամ այլ կերպ բացահայտվել, ներկայացվել կամ առաջարկվել են ձեր կայքի օգտագործման հետ կապված, կլինեն և կմնան StatesmanCigarCo.com-ի սեփականությունը: Այդպիսի բացահայտումը, ներկայացումը կամ առաջարկը պետք է կազմի StatemanCigarCo.com-ին բոլոր համաշխարհային իրավունքները, կոչումները և շահերը բոլոր հեղինակային իրավունքների և մտավոր սեփականության այլ իրավունքների վերաբերյալ նման մեկնաբանությունների, հետադարձ կապի, առաջարկությունների, գաղափարների և այլ ներկայացումների վերաբերյալ:

ՊԱՐՏՔԵՐ, ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ԼԻՑԵՆԻԱՆԵՐ

Բոլոր տուրքերը, հարկերը և լիցենզիաները, որոնք առաջացել են StatemanCigarCo.com-ում գնումներ կատարելիս, բացառապես հաճախորդի պատասխանատվությունն է: StatesmanCigarCo.com-ը չի կարող պատասխանատվություն կրել (ոչ երաշխավորել) առկախ հարկերով, տուրքերով կամ լիցենզիաներով պատվերների համար:

ՎԻՐԱԺ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Սիգար ծխելը ծխախոտին անվտանգ այլընտրանք չէ: Սիգար ծխելը կարող է առաջացնել թոքերի քաղցկեղ և սրտի հիվանդություն։ Սիգար ծխելը կարող է առաջացնել բերանի և կոկորդի քաղցկեղ, նույնիսկ եթե դուք չեք ներշնչում: Սիգար ծխելը մեծացնում է անպտղության, մեռելածնության և ցածր քաշի վտանգը։ Սիգարները պարունակում և արտադրում են քիմիկատներ, որոնք հայտնի են Կալիֆոռնիայի նահանգին, որոնք առաջացնում են քաղցկեղ, բնածին արատներ և վերարտադրողական այլ վնաս:

ՓՈՔՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

StatesmanCigarCo.com-ը չի վաճառի ապրանքներ 21 տարեկանից ցածր որևէ մեկին, ինչպես նաև չի վաճառի ծխախոտ: StatesmanCigarCo.com-ը չի կարող պատասխանատվություն կրել անչափահասների համար, ովքեր ապրանքներ են գնում խնամակալի կրեդիտ քարտով: Օգտագործելով Կայքը՝ դուք համաձայնում եք, որ առնվազն 21 տարեկան եք:

ՕԳՆԱԿՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դուք պատասխանատու եք և պետք է տրամադրեք բոլոր համակարգչային, հեռախոսային և այլ սարքավորումներն ու ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են Կայք մուտք գործելու համար: Բացի այդ, դուք պատասխանատվություն եք կրում մուտքի ցանկացած վճարի համար, որն առաջացել է առցանց ծառայությունների, հեռախոսային ընկերությունների կամ ինտերնետային ծառայություններ մատուցողների միջոցով, որոնք օգտագործվում են Կայք մուտք ստանալու համար:

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք պետք է օգտագործեք StatesmanCigarCo.com-ը միայն օրինական նպատակների համար: Դուք չպետք է StatemanCigarCo.com-ի միջոցով փոխանցեք որևէ նյութ, որը խախտում կամ որևէ կերպ ոտնահարում է այլոց իրավունքները, որոնք անօրինական են, սպառնացող, վիրավորական, զրպարտչական, խախտող գաղտնիության կամ հրապարակայնության իրավունքները, գռեհիկ, անպարկեշտ, սրբապիղծ կամ այլ կերպ խրախուսող վարքագիծ, որը կհամարեր քրեական հանցագործություն, կառաջացնի քաղաքացիական պատասխանատվություն կամ այլ կերպ կխախտի որևէ օրենք: Մենք իրավունք ենք վերապահում մեր հայեցողությամբ հրաժարվել ապրանքներ արտադրելուց և/կամ դադարեցնել ձեր մուտքը StatesmanCigarCo.com՝ սույն դրույթի կամ սույն Համաձայնագրի որևէ այլ դրույթի ցանկացած խախտման համար:

ԵՐԱՇԽԻՔ / ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ

Դուք ընդունում եք, որ մեր կայքի օգտագործումը բացառապես ձեր ռիսկն է: Կայքը երաշխավորված չէ սխալների կամ անխափան լինելու համար, և չկա երաշխիք կայքի օգտագործման արդյունքում ձեռք բերված արդյունքների վերաբերյալ: Այս կայքը և կայքի ողջ բովանդակությունը տրամադրվում են «ինչպես կա» հիմունքներով՝ առանց որևէ տեսակի երաշխիքների՝ հստակ կամ ենթադրյալ, ներառյալ՝ առանց սահմանափակման սեփականության իրավունքի երաշխիքներ կամ առևտրականության կամ որոշակի նպատակի համար համապատասխանության ենթադրյալ երաշխիքներ: Դուք ընդունում եք կայքի օգտագործումը, որ ձեր կայքի օգտագործումը բացառապես ձեր վտանգի տակ է, որ դուք ստանձնում եք ամբողջական պատասխանատվություն այն բոլոր ծախսերի համար, որոնք կապված են բոլոր անհրաժեշտ սպասարկման կամ վերանորոգման հետ կապված ցանկացած սարքավորման, որն օգտագործում եք կայքի օգտագործման հետ կապված: , և որ Stateman Cigar Co.-ն պատասխանատվություն չի կրում ձեր կողմից կայքի օգտագործման հետ կապված որևէ տեսակի վնասի համար:

 

Մեր պարտավորությունը ձեր հանդեպ, եթե այդպիսիք կան, չպետք է գերազանցի վիճելի գործարքի ժամանակ տրամադրված ծառայությունների և ապրանքների հաշիվ-ապրանքագրի ընդհանուր գումարը: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում անուղղակի, պատահական, հետևանքային, վստահության կամ հատուկ վնասների համար՝ բիզնեսին հասցված վնասի, կորցրած շահույթի, կորցրած խնայողությունների կամ կորցրած եկամուտների համար՝ անկախ նրանից, թե մեզ տեղեկացվել է նման վնասների հնարավորության մասին, թե ոչ: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում որևէ վնասի համար, որը դուք կարող եք կրել՝ սույնով նախատեսված ծառայություններից կամ ապրանքներից օգտվելուց կամ օգտագործելու անկարողությունից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի վնասը չի հանդիսանում StatesmanCigarCo.com-ի դիտավորյալ գործողություն: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում երրորդ կողմից չարտոնված մուտքի համար: կողմեր ձեր փոխանցման օբյեկտների, տարածքների կամ սարքավորումների կամ օգտագործողների ցանցի, համակարգերի, հավելվածների, տվյալների ֆայլերի, ծրագրերի, ընթացակարգերի կամ տեղեկատվության չարտոնված մուտքի կամ փոփոխման, գողության, կորստի կամ ոչնչացման համար՝ պատահարի, խարդախության միջոցների կամ սարքերի կամ որևէ այլ միջոցով: մեթոդ. Պատասխանատվության այս սահմանափակումները կիրառվում են անկախ գործողության ձևից՝ լինի դա պայմանագրով, երաշխիքով, խիստ պատասխանատվությամբ կամ խախտմամբ, և կվերապրեն պաշտպանության բացառիկ միջոցի ձախողմանը: Սույն կետի դրույթները կպահպանվեն ձեզ հետ ավարտված ցանկացած վաճառքի և սույն Համաձայնագրի և/կամ կայքի ցանկացած փոփոխության կամ վերացման վրա:

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել, պաշտպանել և պահել անվնաս StatesmanCigarCo.com կողմերին բոլոր վնասներից, պահանջներից, պատասխանատվությունից, ծախսերից և ծախսերից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով փաստաբանների ողջամիտ վճարներից, որոնք բխում են ձեր կողմից սույն Համաձայնագրի դրույթներից որևէ մեկի խախտման հետևանքով: ցանկացած ոք, ով մուտք է գործում StatemanCigarCo.com ձեր հաշվի տակ:

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՕՐԵՆՔ

Կայքը ստեղծվել և վերահսկվում է StatesmanCigarCo.com-ի կողմից Կալիֆորնիա նահանգում: Կալիֆորնիա նահանգի օրենքները կկարգավորեն Կայքի բոլոր պայմանները, պայմանները և հրաժարումը, ներառյալ սույն Համաձայնագիրը, առանց օրենքների հակասության սկզբունքների ուժի մեջ մտնելու:

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Stateman Cigar Co.-ն ծխախոտ չի վաճառում։ Եթե ծխախոտի արտադրանքը փոստով ուղարկվում է ձեզ, դուք լիովին ընդունում եք ցանկացած օրինականություն ինքներդ ձեզ համար: Դուք չեք քննարկի հաճախորդների առավելությունները, բացի անձնական կոնտակտներից, և չեք բացահայտի որևէ փաթեթի բովանդակությունը որևէ իրավաբանական անձի որևէ մարմնի:

ՈՒԺԻ ՄԵՋ՝ 1 հունվարի, 2023թ

bottom of page