top of page

חווית המדינאים

חווית סטייטסמן היא המרד שלנו נגד תרבות מנותקת ומהירה. התקווה האולטימטיבית שלנו היא בר הסיגרים הנייד שלנו יעודד לקוחות לחיות את הרגע, להאט את העומס של החיים ולהתחבר למשפחה ולחברים על עשן נפלא. חווית סטייטסמן עוסקת בשינוי התרבות הנוכחית של ניתוק מהיר לתרבות של התכוונות ויצירת רגעים חשובים.

ספר מדינאי

תודה על ההגשה!

bottom of page